Τεχνολογία SLAM

Τα GPS δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους, καθώς χρειάζονται οπτική επαφή με το τους δορυφόρους. Αυτό κάνει δύσκολη την αποτύπωση εσωτερικών κτηρίων, ορυχείων και κλειστών χώρων. Η πρωτοποριακή τεχνολογία Zebedee της CSIRO που χρησιμοποιείται από τη GeoSLAM στο ZEB1 και το ZEB-REVO δίνει λύση σε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιώντας τους αλγορίθμους Simultaneous Localisation & Mapping (SLAM) και έτσι επιτρέπει την αποτύπωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων χωρίς τη χρήση GPS.

Οι αλγόριθμοι SLAM επεξεργάζονται τα δεδομένα των μετρήσεων του laser μαζί με τα δεδομένα θέσης του IMU και εφαρμόζουν ρουτίνες αναγνώρισης χαρακτηριστικών για να εκτελέσουν το cloud-to-cloud registration, αυτόματα και με υψηλό επίπεδο ακρίβειας, στα δεδομένα των μετρήσεων.

Χάρη στο πρωτοποριακό λογισμικό SLAM της GeoSLAM, οι συσκευές laser δε χρειάζεται πλέον να παραμένουν ακίνητες κατά τη διάρκεια της σάρωσης και δε χρειάζεται να έχουν οπτική επαφή με τον ουρανό για να χρησιμοποιούν τους δορυφόρους του GPS.