Λογισμικό

GeoSLAM Hub

Απλά και μόνο με ένα laptop και το dongle, η μεταφορά, η επεξεργασία και η προβολή των δεδομένων του GeoSLAM γίνεται οπουδήποτε εύκολα και μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή της σάρωσης. Το λογισμικό GeoSLAM Hub, το οποίο στηρίζεται της πρωτοπόρο αλγόριθμο SLAM, χρησιμοποιείται για το registration των δεδομένων της σάρωσης και την παραγωγή του 3D νέφους σημείων. Καθώς η τεχνολογία SLAM δεν απαιτεί τη χρήση GPS, το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία δεδομένων τόσο από εσωτερικούς χώρους όσο και για εξωτερικούς. Η γεωαναφορά των δεδομένων μπορεί να γίνει είτε σαρώνοντας γνωστά σημεία αναφοράς ή ενσωματώνοντας τα δεδομένα με υπάρχοντα γεωαναφερθέντα νέφη σημείων.

  • Προβολή των νεφών σημείων και των εικόνων
  • Επεξεργασία SLAM των δεδομένων χωρίς όρια
  • Ένωση δεδομένων και εξαγωγή σε όλα τα standard formats
  • Χρωματισμός και φωτοσκίαση σημείων
  • Λειτουργία GeoSLAM Draw για ερμηνεία και διανυσματοποίηση