Πως Δουλεύει

Κρατήστε GeoSLAM ZEB-REVO, τα ελαφρύ περιστρεφόμενο laser-scanner και κινηθείτε μέσα στην περιοχή που θέλετε να σκανάρετε για να αποθηκεύσετε περισσότερα από 40.000 σημεία/δευτερόλεπτο.

Χρησιμοποιήστε το GeoSLAM Ηub Softtware για να γίνει αυτόματα το cloudtocloud registration.

Δημιουργήστε κατόψεις, τομές, υπολογίστε όγκους κλπ